Bærekraft

Fama har vært Miljøfyrtårn siden 2021. Allerede i oppstartsfasen synes vi det var viktig å få på plass dette sertifikatet for å få et system for miljøledelse og vise at vi tar bærekraft seriøst.
Her er vår Miljøpolicy:

Fama AS – Miljøpolicy

Bærekraft – et naturlig valg
Vi i Fama AS skal jobbe kontinuerlig og aktivt med klima, miljø og bærekraft i vår virksomhet. Som konsulenthus hjelper vi virksomheter med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn og komme i gang med miljøledelse. Bærekraft står sentralt i vårt daglige virke som firma og er noe vi integrerer som en naturlig del av vår egen drift.
Våre forpliktelser inkluderer:
Lover og forskrifter:
Vi skal overholde alle lover og forskrifter knyttet til klima, miljø og arbeidsmiljø og holde oss oppdatert på endringer og nye lovverk.
Godt arbeidsmiljø:
Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal kontinuerlig jobbe mot å skape en arbeidsplass som ivaretar deres behov. Vi skal jobbe for en åpen og inkluderende kultur som skaper et godt arbeidsmiljø. Samtidig skal vi sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er trygt og helsefrembringende slik at vi har minst mulig arbeidsrelatert sykefravær.
Reiseaktivitet:
Vi oppfordrer alle våre ansatte til å velge miljøvennlig transport til jobb. Vi skal også minimere antallet bedriftsrelaterte reiser og streber etter å ha samtlige kundemøter digitalt så langt det lar seg gjøre.
Reduksjon av avfall og ressursbruk:
Vi jobber aktivt for å optimalisere ressursbruken i vår virksomhet. Dette inkluderer gode tiltak for kildesortering og ikke minst gjenbruk/ombruk.
Inkludering og bevisstgjøring:
Alle ansatte i Fama AS skal være kjent med våre mål for klima, miljø og arbeidsmiljø og få den nødvendige opplæringen for å kunne bidra i arbeidet. Vi oppfordrer de ansatte til å komme med gode innspill og tenke klima og miljø også utenfor arbeidstid.
Samfunnsansvar:
Som konsulenthus med fokus på bærekraft er vi en pådriver for å øke antallet miljøsertifiserte virksomheter i Norge. Vi skal fortsette å opplyse virksomheter om fordelene ved miljøledelse og tilby god kvalitetsbistand til bedrifter som ønsker å bli Miljøfyrtårn. Videre støtter vi også lokale organisasjoner og initiativer når vi kan.
Gjennom våre handlinger søker vi å være en positiv kraft for miljøet og bidra til en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Denne miljøpolicyen er et levende dokument og vil bli gjennomgått jevnlig for å sikre at den er i samsvar med våre mål, verdier og beste praksis.
Sammen kan vi gjøre en forskjell!
For å se vårt klimaregnskap trykk her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/169645
Bærekraft, søknader og byråkrati
Informasjon
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
post@fama.no
+47 70 30 98 30
Org.nr: 825 113 282
FAMA Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev for tips, triks og tilbud!
2024 - Copyright, All Rights Reserved, Made by Gunnerod
Personvern
– et naturlig valg
Informasjon
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
hei@fama.no
Org.nr: 933 134 245
2024 - Opphavsrett, alle rettigheter forbeholdt Fama AS.
Personvern
crossmenu