Byggesøknad

Byggesøknad
Houme keys and blueprint plans, banner. 3d illustration

Det å få godkjent et byggeprosjekt i kommunen kan være en krevende prosess for dem som ikke jobber med det til dagen. Derfor tilby vi hjelp til utfyllingen av skjemaene, slik at du som kunde skal være sikker på at det blir sendt inn en best mulig søknad.

Våre kunder i slike saker er gjerne foretak som ønsker å sette bort selve papirarbeidet, eller privatpersoner som har tatt kontakt med en entreprenør som ber privatpersonen ta selve søknaden selv.

I hovedsak bidrar vi til byggesøknader med prosjekter som er plassert i tiltaksklasse 1, altså oppføringer av eneboliger og fritidsboliger, samt søknadspliktige endringsarbeider på disse.

Dersom du ønsker et tilbud på denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi undersøke om prosjektet er mulig å gjennomføre, kartlegge hva som må med i en søknad og deretter gi deg en god pris på jobben. Sender du med kopi av tegninger og adressen du har tenkt å bygge på vil vi kunne gi deg et raskere svar.