Tjenester

Sentral godkjenning for løfteinnretninger, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet løfteinnretninger omfatter installasjon av ny, utskifting eller vesentlig ombygging av eksisterende løfteinnretninger. I tiltaksklasse 1 inkluderer arbeidene installasjoner med liten kompleksitet og lav fart. Eksempler på slike arbeider kan være utførelse av trappeheiser, løfteplattformer i eller uten sjakt, vare- og småvareheiser og rulletrapper med lav etasjehøyde. Hvilke krav stilles det? For å få innvilget …

Sentral godkjenning for løfteinnretninger, Tiltaksklasse 1 Les mer »

Sentral godkjenning for riving og miljøsanering, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet utførende riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. Godkjenningsområdet inkluderer også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk (rehabilitering). Eksempler på slike arbeider i tiltaksklasse 1 kan være riving og miljøsanering av bygning med BRA inntil …

Sentral godkjenning for riving og miljøsanering, Tiltaksklasse 1 Les mer »

Sentral godkjenning for taktekking, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet utførende taktekkingsarbeid inkluderer ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, fukt, varmeisolasjon, samt brannsikring og utførelse av nødvendig fall. Montering av beslag og lignende inngår i fagområdet. Taktekkingsarbeider med liten vanskelighetsgrad plasseres i tiltaksklasse 1. Eksempler på taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 1 kan være arbeider på enkle tradisjonelle takformer (saltak, pulttak med og uten takoppbygg), inntil …

Sentral godkjenning for taktekking, Tiltaksklasse 1 Les mer »

Sentral godkjenning for sanitærinstallasjoner, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet utførende sanitærinstallasjoner omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende sanitærinstallasjoner med liten kompleksitet eller med små konsekvenser ved feil. Utførelse av sanitærinstallasjoner inkluderer montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom lyd- og brannskiller inngår i oppgaven. I tillegg omfattes legging av vann- og avløpsledninger …

Sentral godkjenning for sanitærinstallasjoner, Tiltaksklasse 1 Les mer »

Bricklayer checking floor with a level

Sentral godkjenning for murer, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet murarbeid inkluderer arbeider med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. I tiltaksklasse 1 inkluderer dette alle relevante arbeider som inngår i oppføring av byggverk med liten vanskelighetsgrad, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, bygningselementer og takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) mm. Annet som inngår …

Sentral godkjenning for murer, Tiltaksklasse 1 Les mer »

Wooden house under construction

Sentral godkjenning for tømrer, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet tømrerarbeider- og montering av trekonstruksjoner inkluderer utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering. I tiltaksklasse 1 inkluderer dette arbeider på byggverk med liten vanskelighetsgrad. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, …

Sentral godkjenning for tømrer, Tiltaksklasse 1 Les mer »

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Veien for å bli miljøfyrtårn starter med at en miljøfyrtårnkonsulent guider en gjennom prosessen med å oppfylle de forskjellige kriteriene som kreves for å bli miljøfyrtårn. Når kriteriene er oppfylt, …

Miljøfyrtårn Les mer »

Sentral Godkjenning

Sentral Godkjenning er noe Fama Norge AS kan hjelpe din bedrift med å søke om. Mange bedrifter i bygg- og anleggsbransjen velger å søke om sentral godkjenning fordi den er et av få offentlige godkjenningsmerker for bransjen. Sentral godkjenning er også et kvalitetsstempel for din bedrift. Det å få på plass godkjenningen krever at man …

Sentral Godkjenning Les mer »