Sentral godkjenning for løfteinnretninger, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet løfteinnretninger omfatter installasjon av ny, utskifting eller vesentlig ombygging av eksisterende løfteinnretninger. I tiltaksklasse 1 inkluderer arbeidene installasjoner med liten kompleksitet og lav fart. Eksempler på slike arbeider kan være utførelse av trappeheiser, løfteplattformer i eller uten sjakt, vare- og småvareheiser og rulletrapper med lav etasjehøyde. Hvilke krav stilles det? For å få innvilget …

Sentral godkjenning for løfteinnretninger, Tiltaksklasse 1 Les mer »