Sentral godkjenning for riving og miljøsanering, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet utførende riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. Godkjenningsområdet inkluderer også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk (rehabilitering). Eksempler på slike arbeider i tiltaksklasse 1 kan være riving og miljøsanering av bygning med BRA inntil …

Sentral godkjenning for riving og miljøsanering, Tiltaksklasse 1 Les mer »