Sentral godkjenning for taktekking, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet utførende taktekkingsarbeid inkluderer ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, fukt, varmeisolasjon, samt brannsikring og utførelse av nødvendig fall. Montering av beslag og lignende inngår i fagområdet. Taktekkingsarbeider med liten vanskelighetsgrad plasseres i tiltaksklasse 1. Eksempler på taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 1 kan være arbeider på enkle tradisjonelle takformer (saltak, pulttak med og uten takoppbygg), inntil …

Sentral godkjenning for taktekking, Tiltaksklasse 1 Les mer »