Sentral godkjenning for sanitærinstallasjoner, Tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet utførende sanitærinstallasjoner omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende sanitærinstallasjoner med liten kompleksitet eller med små konsekvenser ved feil. Utførelse av sanitærinstallasjoner inkluderer montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom lyd- og brannskiller inngår i oppgaven. I tillegg omfattes legging av vann- og avløpsledninger …

Sentral godkjenning for sanitærinstallasjoner, Tiltaksklasse 1 Les mer »