Fagbrev

Fagbrev /Svennebrev uten skole!

Få papirer på det du kan!

Har du jobbet lenge nok i et fag kan du få fag-/ svennebrev uten å gå læretid eller sette deg på skolebenken. Praksisordningen er for deg som har fagkunnskaper som enda ikke er formalisert.  Praksisordningen består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve. 

Få mer betalt!

Med svennebrev eller fagbrev kan ta mer betalt eller få høyere lønn! Samfunnet og kunder stiller høyere krav til formell kompetanse.

Stå med stil

Teoriprøven er en test av fagkunnskap du allerede har tilegnet deg gjennom erfaring. Når du tar teorien, kan du ha med deg læreboken.

Er dette noe for deg?

Erfaringskravet for å gjennomføre praktisk prøve er 60 måneder, som tilsvarer ca. 5 år med arbeidspraksis. Dermed er det mulig å ta teorien før du har oppnådd hele erfaringskravet. Praksisordningen består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve. 

Vi følger deg helt til du står med fagbrevet i hånden!

Det er smart å ta fagbrev. Du får høyere lønn og har mulighet til å utvikle deg videre. Vi forstår at det kan virke som et stort steg for enkelte å ta, men kan du faget er det ikke så vanskelig. Teoriprøven er lett å bestå, i tillegg kan du bruke alle mulige hjelpemidler som bok og PC (ikke internett) under eksamen.  Den praktiske prøven står du med stil. Vi gir deg veiledning og hjelper deg med oppmelding til både teori og praktisk prøve.  Videre minner vi deg på frister, datoer og tider.

Vi gir deg også dokumentasjonsveiledning til å dokumentere din kompetanse, dersom det ikke er helt rett frem. Den praktiske prøven kan du som regel gjennomføre der du jobber. 

Vi har et mål: Følge deg helt til du står med fagbrevet i hånden!