Sentral Godkjenning

Sentral Godkjenning

Den sentrale godkjenningen er et av få offentlige godkjenningsmerker for bygge- og anleggsbransjen, i tillegg til at den er et kvalitetsstempel som er godt kjent både i og utenfor bransjen. Det å få på plass godkjenningen krever at man kan dokumentere at man driver seriøst, og har de kvalifikasjonene som kreves. Fama Norge AS kan bistå din bedrift med å søke om sentral godkjenning – og sikre at du får alle de godkjenningsområdene du trenger og er kvalifisert for.

Det eneste vi trenger for å kunne hjelpe deg med denne søknaden er:

Ønsker du hjelp til å skrive søknaden om sentral godkjenning er det bare å ta kontakt med oss. Vi vil da foreta en kartlegging med deg, for å finne ut hva du ønsker å bli godkjent for, hva du er kvalifisert for og hvordan vi skal gå frem for å få den godkjenningen du ønsker.