Mesterbrev på realkompetanse: Gratulerer til Bjarne Tveit

Mesterbrev på realkompetanse
Gratulerer til Bjarne Tveit som fikk tildelt mesterbrev på realkompetanse

Mester uten skole


Mesterbrev på realkompetanse. Ved å velge å søke mesterbrev i bakgrunn av realkompetanse sparte Bjarne Tveit seg for ca 400 timer på skolebenken og tapt arbeidsfortjeneste. Altså fikk han mesterbrev helt uten skole.

For å kunne gjøre dette viste Bjarne Tveit at han tilfredsstilte kravene i Mesterbrevforskriften.

a.fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i
b.minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve
c.minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar
d.oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfage

Store fordeler som mester

Det er store fordeler med å bli mester. Som Mester kan Tømrer Bjarne Tveit AS profilere seg som Mesterbedrift og bli kvalifisert til å utvide Sentral Godkjenningen sin. Dette vil gi dem mange fordeler og konkurransefortrinn. Det er kanskje en myte, men mange tror at en mester er bedre enn en svenn. Derfor har mesterbredrifter en tendens til å vinne flere anbud på det private markedet. Mesterbrevet er også en døråpner til å delta i offentlige anbud, da det å være mester mer eller mindre er et krav i de fleste kommuner.

Mesterbrev på realkompetanse noe for deg?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende kartlegging kanskje er mesterbrev uten skole også en mulighet for deg. Det å bli mester uten skole er ekstremt tidsbesparende om du velger bistand fra Fama Norge AS. Søknad om mesterbrev på realkompetanse er en omfattende søknad som beskriver og dokumenterer din erfaring i henhold til læreplaner. Ved å få bistand fra oss du kan jobbe som normal og holde normal drift mens vi tar oss av det meste.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn