Gratulerer til Bjarne Tveit med Mesterbrev på realkompetanse

Takker for godt samarbeid og ønsker Tømrar Bjarne Tveit AS lykke til videre som Mesterbedrift. Som Mester kan Tømrer Bjarne Tveit AS profilere seg som Mesterbedrift og bli kvalifisert til å utvide Sentral Godkjenningen sin. Dette vil gi dem mange fordeler og konkurransefortrinn.

Mester uten skole


Ved å velge å søke mesterbrev i bakgrunn av realkompetanse sparte Bjarne Tveit seg for ca 400 timer på skolebenken og tapt arbeidsfortjeneste. Altså fikk han mesterbrev helt uten skole.

For å kunne gjøre dette viste Bjarne Tveit at han tilfredsstilte kravene i Mesterbrevforskriften.

a.fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i
b.minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve
c.minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar
d.oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfage

Noe for deg?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende kartlegging kanskje er mesterbrev uten skole også en mulighet for deg.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn