Innen 1. juli 2023 må du ha Mesterbrev for å kunne utføre i Tiltaksklasse 2

Houses along a fjord in Norway

Overgangsordningen går mot slutten.

Overgangsordningen nå forlenget med enda ett år, men 1. juli 2023 er det slutt. Dvs. at du fagbrev og uførere i tiltaksklasse 2, må du få mesterbrev på plass. Under har vi laget en liste over hva du kan få med mesterbrev og fagbrev

Mesterbrev

  • Utførende i tiltaksklasse 1 og 2
  • Prosjekterende i tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig søker tiltaksklasse 1
  • Uavhengig kontroll tiltaksklasse 1

Fagbrev

  • Utførende i tiltaksklasse 1

Veier til mesterbrev

Vet du at du kan få mesterbrev på erfaring? Du kan selvfølgelig få det via kveldskole, men det er stor politisk forståelse at alle som driver en seriøs bedrift ikke har tid til skole. Derfor finnes det en ordning med mesterbrev på realkompetanse. Har du riktig erfaring kan du slippe å gå på skole, og spare 400 timer på skolebenken. Vi har laget en rask test hvor du kan se om du kvalifiserer. Ta testen her

Dette sier DIBK om overgangsordningen

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft, blant annet med klare krav til utdanning. Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Bestemmelsen skulle gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.

Overgangsbestemmelsen er nå forlenget med ytterligere ett år.

Fornyelse av sentral godkjenning

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette gjelder kun for foretakene som hadde fått innvilget sentral godkjenning før 1. januar 2016.

Tidligere gitt godkjenning kan fornyes under forutsetningen av at det ikke har skjedd noen endringer i faglig ledelses utdanning og praksis. Ved søknad om endrede godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut. 

Overgangsbestemmelsen er forlenget frem til 1. juli 2023

Overgangsbestemmelsen gjaldt opprinnelig frem til 1. juli 2018, men ble forlenget frem til 1. juli 2020. I påvente av Byggkvalitetutvalgets rapport, der dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i byggebransjen skulle vurderes, ble ordningen forlenget fram til 1. juli 2022. For å gi bransjen mer tid til å omstille seg, er overgangsordningen nå forlenget med enda ett år, til 1. juli 2023. Det tas ikke sikte på ytterligere forlengelser og etter 1. juli 2023 skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kvalifikasjonskravene fullt ut.

Facebook
Twitter
LinkedIn