Hvordan vil klimaendringer påvirke boligen din?

Hjem / Blogg

Hvordan vil klimaendringer påvirke boligen din? I Direktoratet for Byggekvalitet (DiBK) sin artikkel Bærekraftig oppussing settes det søkelys på hva det grønne skiftet vil si for renoveringsbansjen og hjemmet ditt.

I Norge investerer vi årlig store summer i egen bolig. I koronaåret 2020 pusset vi opp for mer enn noensinne. 88 milliarder kroner brukte vi på nymalte vegger, nytt kjøkken og tilbygg. Dette gir et gjennomsnitt på over 87 900 kroner blant dem som pusset opp, eller mer enn 35 700 kroner per husholdning fordelt på alle husholdninger i Norge. Det er stor forbrukermakt i disse tallene.

Sektoren bygg, anlegg og eiendom står for en betydelig andel av klimagassutslippene og rundt 25 prosent av avfallet i Norge. FNs bærekraftsmål tilsier at vi i Norge må gjøre betydelige grep for å nå målsettingene innen 2030. Vi må blant annet redusere bruken av råvarer, produsere mindre avfall og utslipp, og redusere energiforbruket.

Byggenæringen har en sentral rolle i det grønne skiftet. Trenden er nå at nye, store byggeprosjekter skal være grønne og gjerne inkludere ombruk av materialer eller transformasjon av bygninger, for å gjøre dem så lite belastende på miljøet som mulig.

Fra 70-tallet til klimakrise

Mange brukte denne sommeren på oppussings- og vedlikeholdsarbeid. De aller fleste av husene vi skal bo i, femti år fra nå, er allerede bygget. Og det er bærekraftig å ta godt vare på disse. Derfor har direktoratet laget noen råd for smartere oppussing, som også setter bærekraft og klimatilpasning i fokus.

Mange norske bolighus er ikke bygget for å tåle våtere og villere vær. Flertallet av dagens eneboliger er bygget på 70-tallet. Skal disse husene vare femti år til, må de tilpasses et klima med større nedbørsmengder og større variasjoner i temperatur.

Ofte lekker husene fra 70-tallet varme. Vi fyrer, bokstavelig talt, for kråka. Bytter man tak eller kledning på huset, er etterisolering og andre tiltak for å få et bedre inneklima og lavere energibruk en investering for oss selv, og samtidig et bidrag til et bedre klimaregnskap.

Hvordan forbli relevant som bedrift i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet er her. Derfor blir stadig viktigere for både for forbrukere og politikkere at entreprenører har en grønn/bærekraftig profil. Det kan du få via å bli miljøfyrtårn-sertifisert. Fama Norge er godkjent konsulent og kan hjelpe deg med å bli bærekraftig og få en grønn profil. Det å bli rigget til å møte den grønne/bærekraftige fremtiden er ingen dum ide. Dette vil gi deg konkurransefortrinn mot fremtidens forbrukere og vil etter hvert bli et krav til alle aktører i anbudskonkurranser.

Del artikkel: