Sentral godkjenning for murer, Tiltaksklasse 1

Hjem / Blogg

Godkjenningsområdet murarbeid inkluderer arbeider med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. I tiltaksklasse 1 inkluderer dette alle relevante arbeider som inngår i oppføring av byggverk med liten vanskelighetsgrad, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, bygningselementer og takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) mm. Annet som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering. Godkjenningsområdet omfatter også arbeider med murte ikke-bærende vegger (forblending) inntil 3 etasjer.

Eksempler på slike arbeider kan være utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad, som f.eks forstøtningsmur, montering av enkle vegg og dekkeelementer, utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, montering av piper og ildsteder, samt puss- og flisarbeider inkludert membranlegging. Området inkluderer også mindre kompliserte ombyggings- og rehabiliteringsarbeider i større eksisterende byggverk.

Hvilke krav stilles det?

For å få innvilget sentral godkjenning kreves det en vurdering av firmaets kvalifikasjoner. Dette inkluderer at man må vise til fagutdannelse, KS-system og oppgi referanseprosjekter som viser erfaring fra faget. I tillegg kreves det at man oppfyller Direktoratet for Byggkvalitet sine seriøsitetskrav, som blant annet inkluderer at man betaler skatter og avgifter.

Hvorfor bør ditt firma velge Fama Norge AS?

Ved å velge Fama Norge AS som din samarbeidspartner i søknadsprosessen for å få sentral godkjenning sikrer du at din bedrift blir godkjent i den tiltaksklassen du har behov for og er kvalifisert for. Vi hjelper deg i hele søknadsprosessen fra første kontakt og til søknaden er innvilget. Dersom du ønsker, hjelper vi deg også å fornye godkjenningen etter tre år. Når du tar kontakt med oss vil vi følge deg opp og kartlegge hvilken godkjenning din bedrift kan få innvilget. Deretter lager vi en avtale og ber deg sende oss underlaget for søknaden – dette bruker vi til å lage en best mulig søknad for deg.

Relevante lenker:

Direktoratet for byggkvalitet:
https://dibk.no
Byggesaksforskriften (SAK10), Kapittel 13:
https://dibk.no/regelverk/sak/3/9/innledning/

Del artikkel: