Sentral godkjenning for sanitærinstallasjoner, Tiltaksklasse 1

Hjem / Blogg

Godkjenningsområdet utførende sanitærinstallasjoner omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende sanitærinstallasjoner med liten kompleksitet eller med små konsekvenser ved feil. Utførelse av sanitærinstallasjoner inkluderer montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom lyd- og brannskiller inngår i oppgaven. I tillegg omfattes legging av vann- og avløpsledninger utenfor byggverket (stikkledninger) frem til kommunalt ledningsnett og installering av manuelle brannslanger i byggverket.

Eksempler på slike arbeider kan være utførelse av installasjoner i enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, eller installasjoner i mindre bygninger for publikum og arbeidsbygninger. 

Hvilke krav stilles det?

For å få innvilget sentral godkjenning kreves det en vurdering av firmaets kvalifikasjoner. Dette inkluderer at man må vise til fagutdannelse, KS-system og oppgi referanseprosjekter som viser erfaring fra faget. I tillegg kreves det at man oppfyller Direktoratet for Byggkvalitet sine seriøsitetskrav, som blant annet inkluderer at man betaler skatter og avgifter.

Hvorfor bør ditt firma velge Fama Norge AS?

Ved å velge Fama Norge AS som din samarbeidspartner i søknadsprosessen for å få sentral godkjenning sikrer du at din bedrift blir godkjent i den tiltaksklassen du har behov for og er kvalifisert for. Vi hjelper deg i hele søknadsprosessen fra første kontakt og til søknaden er innvilget. Dersom du ønsker, hjelper vi deg også å fornye godkjenningen etter tre år. Når du tar kontakt med oss vil vi følge deg opp og kartlegge hvilken godkjenning din bedrift kan få innvilget. Deretter lager vi en avtale og ber deg sende oss underlaget for søknaden – dette bruker vi til å lage en best mulig søknad for deg.

Relevante lenker:

Direktoratet for byggkvalitet:
https://dibk.no
Byggesaksforskriften (SAK10), Kapittel 13:
https://dibk.no/regelverk/sak/3/9/innledning/

Del artikkel: