Sentral Godkjenning

Hjem / Blogg

 

Sentral Godkjenning er noe Fama Norge AS kan hjelpe din bedrift med å søke om. Mange bedrifter i bygg- og anleggsbransjen velger å søke om sentral godkjenning fordi den er et av få offentlige godkjenningsmerker for bransjen. Sentral godkjenning er også et kvalitetsstempel for din bedrift. Det å få på plass godkjenningen krever at man kan dokumentere seriøs drift og gir din bedrift mulighet til å benytte et godkjenningsmerke som er godt kjent både i og utenfor bransjen. Dette merket kan både benyttes i markedsføring, men kommer også til nytte når du fyller ut skjemaer i forbindelse med byggesaker.

Den sentrale godkjenningen er en frivillig kvalitetsordning for byggebransjen som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i bedriften. Ordningen er regulert gjennom lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

For å få innvilget sentral godkjenning kreves det en vurdering av firmaets kvalifikasjoner. Dette inkluderer at man må vise til fagutdannelse, KS-system og oppgi referanseprosjekter som viser erfaring fra faget. I tillegg kreves det at man oppfyller Direktoratet for Byggkvalitet sine seriøsitetskrav, som blant annet inkluderer at man betaler skatter og avgifter.

Vi i Fama Norge AS kan hjelpe deg med søknad om sentral godkjenning og ta søknadsprosessen for deg. For å gjøre dette trenger vi litt informasjon om bedriften, samt rettigheter til å levere søknaden i Altinn. Når vi har mottatt dette vil vi ferdigstille søknaden så fort som mulig og sende den til Direktoratet for Byggkvalitet for behandling. Normalt tar behandlingen hos Direktoratet inntil en måned. Når søknaden er innvilget vil din bedrift bli synlig i Direktoratets register over godkjente bedrifter.

Relevante lenker:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven),Fjerde del: Byggesaksdel: Kapittel 22. Sentral godkjenning av foretak:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-3#KAPITTEL_4-3
Direktoratet for byggkvalitet:
https://dibk.no
Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning:
https://dibk.no/regelverk/sak/3/9/innledning/

Del artikkel: