Hvordan søke om mesterbrev?

Søke om mesterbrev

Hvordan søke om mesterbrev? Det finnes flere veier til mesterbrevet. Du kan søke om mesterbrev på realkompetanse jfr. mesterbrevnemndas realkompetanseforskrift. Det vil si at har du riktig erfaring og praksis kan du bli mester helt uten skole. Vi i Fama Norge har lang erfaring med å hjelpe riktige kandidater til å motta mesterbrev uten skole. I denne artikkelen vil vi gå i dybden på hva som skal til for å få mesterbrev på denne måten.

De formelle kravene

 • Fag/svennebrev i faget det søkes mesterbrev i
 • minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve
 • minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar
 • oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget

Vi har laget en enkel Mestertest du kan ta for å se om du kvalifiserer.

Skal du søke om mesterbrev, må du lage egenvurdering

Ved søknaden skal det skrives en egenvurdering som beskriver ditt yrkesaktive liv som viser at du har oppnådd læreutbytte i de 3 læreplanene: Bedriftsledelse, Faglig ledelse og Faglig fordypning. Du skal beskrive konkret hvordan du i din arbeidshverdag, eller ved utdanning/kurs, oppfyller kravene som er beskrevet i denne læreplanen. Her er det mange punkter og mye å sette seg inn i. En god egenvurdering ender fort på en 15-25 sider med (Calibri skriftpunkt 11). Dette er kanskje den største utfordringen ved søknaden. Her kan det være lurt å få hjelp av eksperter. Under har vi en liste med de forskjellige punktene som skal beskrives.

Temaer fra læreplanene

 • ledelse av håndverksbedrifter
 • organisasjon og administrasjon
 • arbeidslivets regelverk
 • bedriftskultur
 • personalledelse og kompetanseutvikling
 • bedriftsetablering og entreprenørskap
 • investering, kapitalbehov og finansiering
 • budsjettering og regnskap
 • økonomisk ledelse
 • markedsføring for håndverksbedrifter
 • marked og kundegrupper
 • virkemidler og aktiviteter i markedsføringen
 • markedsstrategi
 • Byggenæringen
 • Byggesaken
 • Prosjektering
 • Kontrahering
 • Byggeplass
 • Byggesøknader
 • Prosjektering
 • Utførelse
 • Faglig kalkulasjon
 • Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Kompetansen må også dokumenteres

Det du skriver i egenvurderingen må være dokumentert. Dette er det Mesterbrevnemnda beskriver skal dokumenteres, men vi vet nøyaktig hva som skal til for å dokumentere din praksis.

 • Fag-/ svennebrev
 • Vitnemål fra relevante utdanninger
 • Kursbevis
 • Attest fra arbeidsgiver/overordnet
 • Bekreftelse fra regnskapsfører, revisor eller styreleder
 • Næringsoppgaver og firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Referanser fra oppdragsgiver
 • Dokumentasjon fra gjennomførte prosjekter

Runder med nemnda

En slik søknad har lang behandlingstid. Selv om du leverer en «perfekt» søknad vil ikke den bare «gli» gjennom. Når mesterbrevnemnda behandler søknaden vil du få oppfølgingsspørsmål fra saksbehandler. De ønsker å være helt trygg på at du er en mester, før de gjør deg til mester. Vi i Fama Norge har vært borti kunder som har gjort alt selv, men ikke kommet i mål fordi Mesterbrevnemnda har svart dem byråkratisk og upresist.

Skal du søke om mesterbrev? – Få hjelp av eksperter

Det er fult mulig å søke helt selv, men det er mye å sette seg inn i. En slik søknad ender gjerne på mellom 150 – 300 sider om en inkluderer vedlegg. Derfor kan det være lurt å få hjelp fra noen som kan det. Saksbehandlerne i Fama Norge har lengst erfaring med dette i Norge. Så langt i 2021 har 85 av 140 søknader blitt levert av Fama Norge. Ved å velge oss vil du spare tid og få en mest mulig komplett søknad.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn