Søke Støtte

Penger til det du ønsker å utvikle eller forbedre

Søk Støtte - Det er mye penger å hente

Har du en idé du ønsker å realisere? Kanskje du vil utvikle et nytt produkt/ Kanskje du skal renovere et stort bygg eller borettslag?  

Det er et hav med støtteordninger der ute som kan del-finansiere ditt prosjekt. De har forskjellige kriterier, som hvor du ligger i utviklingsløpet, hvem du er og hva du vil.  Ulike støtteordninger kommer og går, som det gjør det vanskelig å navigere og holde seg oppdatert.  Vi kan hjelpe deg med å søke penger til riktig ordning for ditt prosjekt.  

Vi er eksperter på søknader. Vi kan hjelpe deg søke støtte på FoU-prosjekter og omstillingsprosjekter hos ulike aktører.  

No cure- No Pay

Vår avtale er enkel. Får du ikke støtte, tar ikke vi betalt. Dermed er det risikofritt å benytte oss. 

Skattefunn - Søk støtte
Søk støtte Innovasjon Norge

Kan jeg få støtte?

Svaret er kanskje. Det krever ytterligere kartlegging, da det er mange faktorer som spiller inn. Kanskje du kvalifiserer til å få støtte mange steder. Ta kontakt ved å trykke på knappen under. Slik kan vi hjelpe og veilede deg på best mulig måte.  

 

ENOVA

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling, innovasjon og skaper nye verdiger. Derfor støtter Enova at ny energi- 0g klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.  Enova har mange ulike ordninger. 

Her kan du bla få støtte til:

 • Investeringer av miljøtekonologi for eksempel elektriske anleggsmaskiner,
 • Kartlegginger og ombruk 
 • Pilotering, demonstrasjon og kommersialisering av prosjekter innen energi – og klimateknologi.
Hvor mye får du i støtte?
 • Støttesatsen varierer fra ordning til ordning. 
Hvem kan få støtte?
 • Bedrifter og privatpersoner. 

 

Skattefunn - Søk støtte

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en støtteordning fra Forskningsrådet. Hovedmålet er å bidra til utvikling av nye produkter/tjenester eller ny kunnskap. 

Her kan du få støtte til:

 • Kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Et SkatteFUNN-prosjekt må

 • Være målrettet og avgrenses
 • Utvikle eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
 • Fremskaffe ny kunnskap eller ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
 • være til nytte for bedriften
 Hvor mye får du i støtte?
 • 19% av utgiftene i et FoU-prosjekt
Hvem kan få støtte?
 • Bedrifter
 
Søk støtte Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter bedrifter med finansiering gjennom tilskudd og lån i ulike faser. Alt fra oppstart til kommersialisering til skalering/eksport.  

Her kan du bla få støtte til:

 • Starte bedrift
 • Kommersialisere tjenester/produkt
 • Skalere/eksportere tjenester/produkter
Hvor mye får du i støtte?
 • Støttesatsen varierer fra ordning til ordning. 
Hvem kan få støtte?
 • Bedrifter