Støtteordninger

Søk støtte til ditt prosjekt

Det er mye penger å hente

Det er et hav med støtteordninger der ute som kan del-finansiere ditt prosjekt. De har forskjellige kriterier, som hvor du ligger i utviklingsløpet, hvem du er og hva du vil. Ulike støtteordninger kommer og går, som det gjør det vanskelig å navigere og holde seg oppdatert.  Vi kan hjelpe deg med å søke penger til riktig ordning for ditt prosjekt.

Søker du ikke, får du ikke

Støtteordninger kan gi deg muligheten til finansiere prosjekter eller ta klima og miljø investeringer. Det gjelder å søke.  

De beste søknadene som vinner

Det er ofte konkurranse om midlene. Vi er eksperter på søknader og vet hva som må til. Det gir deg en høyere sjanse til å motta støtte.

No cure - No pay!

Å få hjelp av våre søknadseksperter er risikofritt for deg. Får ikke du betalt tar ikke vi betalt.

Enova

Vi bistår deg med søknader opp mot Enova. Det er ofte konkurranse om midlene, så her gjelder det å ha de beste søknadene. Enova har mange ulike ordninger som kommer og går med hvert statsbudsjett. 

Hva du søke penger til ( i overordnet forstand):

 • Investere i energi- og klimateknologi: som energioppgraderinger av bolig, Elektriske anleggsmaskiner osv.
 • Utvikle energi- og klimateknologi som pilotering, demonstrasjon og kommersialisering av prosjekter innen energi – og klimateknologi.

Hvor mye kan du får i støtte:

 • Støttesatsen varier fra prosjekt til prosjekt

Hvem kan får støtte?

 • Både bedrifter og privatpersoner kan motta støtte

Skattefunn

SkatteFUNN er en støtteordning fra Forskningsrådet. Hovedmålet er å bidra til utvikling av nye produkter/tjenester eller ny kunnskap. Her kan du få støtte til kostnader knyttet til gjennomførte FoU, forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Et SkatteFUNN-prosjekt må

 1. Være målrettet og avgrenses
 2. Utvikle eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
 3. Fremskaffe ny kunnskap eller ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
 4. være til nytte for bedriften

 Hvor mye får du i støtte?

 • 19% av utgiftene i et FoU-prosjekt

Hvem kan få støtte?

 • Bedrifter

Innovasjon Norge

Vi hjelper deg fra start -up til «world dominiation» Innovasjon Norge støtter bedrifter med finansiering gjennom tilskudd og lån i ulike faser. Alt fra oppstart til kommersialisering til skalering/eksport.   

Her kan du bla få støtte til:

 • Starte bedrift
 • Kommersialisere tjenester/produkt
 • Skalere/eksportere tjenester/produkter

Hvor mye får du i støtte?

 • Støttesatsen varierer fra ordning til ordning. 

Hvem kan få støtte?

 • Bedrifter